Personel Maaşları

2022 Tıbbi Sekreter Maaşı Ne Kadar

2022 Tıbbi Sekreter Maaşı Ne Kadar

Bu yazımızda 2022 tıbbi sekreter maaşı ne kadar, tıbbi sekreter ne iş yapar, tıbbi sekreter maaşları, tıbbi sekreterin görevleri nelerdir gibi sorulara yanıt verdik.

Günümüzde çeşitli meslek grupları bulunmaktadır. Bunlardan biride sağlık sektörü mesleklerinden olan tıbbi sekreterliktir. Tıbbi sekreterler devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, özel muayene bürolarında, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmaktadırlar. Bu sayılan kurumlarda sekreterlik görevini yürütmektedirler.

Tıbbi Sekreter

Tıbbi Sekreterin Görevleri Nelerdir? Tıbbi Sekreter Ne İş Yapar?

Tıbbi sekreterlik diğer sekreterliklerden daha farklıdır. Ve tıbbi sekreterlerin görev ve yükümlülükleri de hâliyle diğer sekreterlerden fazladır. Tıbbı sekreterler; giriş yapan hastaların hastanenin ilgili birimine dağılımını, bulunduğu hastanede yatak olanaklarını, bulunduğu kurumun tedavi olanaklarını, yapılan tedavinin türünü, tedavinin süresini, iyileşip taburcu olan hastaların ve ölenlerin sayısını toparlayarak yetkililere raporlar. Bu durumlara ek olarak tıbbi sekreter çalıştığı kurumun verimlilik, doğum hızı, ölüm oranı ve buna benzer konularının periyodik cetvellerini düzenleyerek yetkililere ulaştırır.

Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu olma gibi işlemleri gerçekleştirir. Hastaları ilgili bölümlere ve onları ilgili doktorlara yönlendirme yapar. Tıbbi raporları yazarak, hastane arşivini baştan kurup düzenlemekle görevlidir. Serviste çalışan tıbbi sekreterler ise hastaların servise alım ve onların odalarına yerleştirilme işlemlerini, hasta çıkış işlemlerini yapmaktadır. Ve kullanılacak olan tıbbi ve genel demirbaşların temini gibi birçok işte görev almaktadır.

Kişilerin tıbbi sekreter olabilmeleri için üniversitelerin tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon isimli bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Çoğu üniversitede bu meslek ön lisans bölümü olarak öğrencilere okutulmaktadır.

2022 yılı Tıbbı Sekreter Maaşı Ne Kadar?

Tıbbi sekreterler kamu hastanelerinde görev alır iseler maaşları memur maaşı olmaktadır. Çünkü kamu hastanelerinde çalışan tıbbi sekreterler memur statüsünde kabul edilmektedir. Sağlık kuruluşlarında döner sermaye sistemi bulunmaktadır.  Bu nedenle tıbbı sekreter maaşları 2022 yılı için net bir miktar söylenemez. Tıbbi sekreterler için başlangıç maaşı 5500 TL civarındadır. Topladığımız raporlara göre ortalama 5750 TL, en yüksek verilere göre ise 7600 TL şeklindedir.

Yorum yap